Search
Close this search box.

Općina Motovun

GISPORTAL Općine MOTOVUN je centralizirana GIS baza prostornih podataka Općine.

Ovom Web GIS aplikacijom korisnici samostalno pregledavaju, pretražuju, analiziraju i ispisuju sve vrste informacija o prostoru koji se mogu prikazati na kartama.

Uključuje mnogobrojne skupove podataka: katastar, ortofoto snimke, topografski plan, prostorni plan i građevinska područja, kućni brojevi, komunalna infrastruktura, općinsko vlasništvo.

Scroll to Top