Search
Close this search box.

Lučka uprava Pula

GISportal Lučke uprave Pula prikazuje obuhvate lučkih područja prikazani na kartografskim podlogama (ortofoto, topografske karte) i katastarskim podlogama (prikaz katastarskih čestica).

Scroll to Top