Gisportal

KAMPOVI

GISPORTAL KAMPOVA je baza prostornih podataka i objedinjeni prikaz na jednom mjestu u web pregledniku. Sučelje aplikacije sadrži popis podataka (po slojevima) i detaljni grafički preglednik kampa te alate za pregledavanje i mjerenja. Ukratko i pojednostavljeno rečeno GISPORTAL predstavlja kompletan pregled kampa na kartama.

Sadržaj

  • Katastarski podaci
  • ortofoto snimka (DOF)
  • UPU turističke zone Lanterna
  • Infrastruktura (kanalizacija, elektroenergetika, vodovod, javna rasvjeta)
  • baza vlasništva s detaljnim podacima o nekretninama
  • popis nekretnina u najmu po tipovima objekta, trajanju i tipu ugovora
  • turistički plan – info mapa kampa
  • prikaz kamping zona (A-K)
  • prikaz kamping parcela
  • objekti i punktovi (recepcija, parkirališta, marketi, sanitarni čvorovi, hidranti, barovi, bazeni, WLAN lokacije)

Što omogućuje

Za upravitelja kampa: popis i evidenciju kompletne infrastrukture, planiranje, detaljnu evidenciju o parcelama, klikom na pojedinu parcelu ili objekt dobivamo detaljnije podatke o parceli, sva dosadašnja mjerenja ubacuju se u GIS.

Za goste: lakše snalaženje u kampu, odabir parcela, pretraživanje lokacija, mobilna verzija za GPS navigaciju u kampu.

Close Menu