Search
Close this search box.

KAMPOVI

GISPORTAL KAMPOVA je baza prostornih podataka i objedinjeni prikaz na jednom mjestu u web pregledniku. Sučelje aplikacije sadrži popis podataka (po slojevima) i detaljni grafički preglednik kampa te alate za pregledavanje i mjerenja. Ukratko i pojednostavljeno rečeno GISPORTAL predstavlja kompletan pregled kampa na kartama.

Scroll to Top