Search
Close this search box.

Istarska županija

GISPORTAL ISTARSKE ŽUPANIJE je centralizirana GIS baza prostornih podataka Istarske županije.

Ovom Web GIS aplikacijom korisnici samostalno pregledavaju, pretražuju, analiziraju i ispisuju sve vrste informacija o prostoru koji se mogu prikazati na kartama.

Scroll to Top